سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده مدینة العلم در جاکارتا اندونزوی 
همکاری علمی و پژوهشی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
کالج مطالعات عالی اسلامی جاکارتا اندونزی 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مدارس علمیه داخل و خارج کشور 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
اصول فقه (اصول فقه مرحوم مظفر) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
مدرس 
 
 
فقه الحدیث، درایة الحدیث 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
تفسیر تخصصی (1، 2، 3، 4) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه تخصصی (1، 2)